Ďakujem, že ste sa prihlásili.

Ešte nie je hotovo!

Teraz choďte do svojej e-mailovej schránky a nájdite správu s predmetom: Ešte jeden krok a ste prihlásený.

Pokiaľ nemôžete správu nájsť, hľadajte v zložkách hromadné/promo/spam – tam totiž tieto správy často končia.

Potvrďte platnosť svojej e-mailovej adresy.

To preto,  aby som splnila zákonné povinnosti s ohľadom na spracovanie osobných údajov.

A potom už nič nebráni tomu, aby ste si 5. 5. 2024 od 20 hod. užili slávnostné vysielanie v skupine.